Start programma Langer Actief Thuis op Goeree-Overflakkee

Het programma Langer Actief Thuis helpt inwoners om zo lang en zelfstandig mogelijk in de vertrouwde leefomgeving te blijven wonen.

Zo lang mogelijk zelfstandig en actief blijven in eigen woning en omgeving is voor veel mensen een grote wens. Denk aan op de fiets naar de supermarkt, wandelend naar een activiteit om de hoek of zelf de steunkousen aantrekken. Zeker voor ouderen of mensen met een chronische ziekte kan veilig zelfstandig zijn en blijven een uitdaging zijn. Daarom start op 1 juli het programma Langer Actief Thuis in ‘het dorp van morgen’ Achthuizen, op Goeree-Overflakkee.

Behoud van zelfstandigheid

Het programma Langer Actief Thuis helpt inwoners om zo lang en zelfstandig mogelijk in de vertrouwde leefomgeving te blijven wonen. Een team van professionals – wijkverpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut en het thuiszorgteam – kijkt wat er nodig is om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Het programma duurt maximaal 12 weken. Na aanmelding kijkt het team binnen een week wat de hulpvraag is en wat nodig is om zelfstandig te blijven. Dit kan bijvoorbeeld het zelfstandig aan- en uittrekken van steunkousen zijn. Als je dit zelf kunt, ben je niet afhankelijk van de thuiszorgmedewerker en kun je zelf je dag indelen zoals je fijn vindt. De ergotherapeut en wijkverpleegkundige kijken wat nodig is om dit te bereiken, eventueel met hulpmiddelen. Tussentijds wordt besproken hoe het gaat en kan er nog bijgestuurd worden, bijvoorbeeld met extra uitleg en tips. Aan het einde van het traject vindt een afrondend gesprek plaats en wordt gekeken of het doel behaald is. AIs dat niet zo is, kan er passende ondersteuning ingeschakeld worden. Dat kan zijn van vrijwilligers, mantelzorgers of professionele zorg / ondersteuning.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde

Als je ouder wordt of ziek bent, is een gevoel van eigenwaarde heel belangrijk. Veel mensen willen er nog toe doen in de maatschappij en niet afhankelijk zijn. Ergotherapeut Ellen van Rossum: “Het mooie is dat we kijken naar betekenisvolle activiteiten en waar het kan iemand ondersteunen in weer zelfstandig kunnen doen wat voor hem/haar belangrijk is.” Dit programma helpt om die zelfstandigheid te behouden. Dat geeft zelfvertrouwen. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand wél kan in plaats van wat niet. Professionele hulp is wel betrokken en daar kan men altijd op terugvallen, maar is niet altijd nodig om de hulp- of zorgvraag uit te voeren.

Zorgorganisatie Mijzo uit Brabant werkt al langer met dit programma en de resultaten zijn veelbelovend. Zowel deelnemers als professionals zijn enthousiast over deze aanpak. Het programma op Goeree-Overflakkee is een initiatief van CuraMare, Careyn, Buurtzorg, Ergotherapie Oostflakkee en Plaisier Fysiotherapie. Zij volgen de uitkomsten van de pilot zorgvuldig. Als blijkt dat het programma Langer Actief Thuis succesvol is in Achthuizen, volgen ook andere dorpen in de regio.

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?