Hoe gaat het met De Goede Nieuwe Tijd?

Precies een jaar geleden werd in het Diekhuus de bewustwordingscampagne ‘De Goede Nieuwe Tijd’ gelanceerd. Middels deze campagne wil men mensen bewust laten nadenken over hun toekomst. Of beter gezegd, over toekomstbestendig leven. Nu, een jaar later, ligt de vraag op tafel of de campagne al vruchten heeft afgeworpen.

“Oei, dat is moeilijk te zeggen”, reageert projectleider Jan van Gurp van De Goede Nieuwe Tijd. “We maken kleine stappen, maar directe resultaten zijn nauwelijks meetbaar. Middels de campagne proberen we mensen te motiveren om over de toekomst na te denken. Of ze dat ook daadwerkelijk doen, dat is lastig aan te geven. Het is sowieso een onderwerp waar men nog niet over nadenkt. Veel mensen hebben zoiets van: moet ik me daar nu al druk om maken? Het antwoord is: jazeker. We staan voor een grote uitdaging. Aan de ene kant worden de inwoners steeds ouder en aan de andere kant komen er minder zorgmedewerkers. Om straks toch verzekerd te zijn van goede zorg en voldoende voorzieningen, moeten we daar dus absoluut nu al over nadenken. De campagne is dus niet alleen gericht op de ouderen van nu, maar op alle leeftijden. Iedereen krijgt hier ooit mee te maken. De tijd dat alles voor je wordt geregeld is zo goed als voorbij.”

Gesprekskaartjes

De Goede Nieuwe Tijd is ontstaan vanuit het actieprogramma Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee. Een groot aantal organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg werkt hieraan mee. Het programma is gebaseerd op de campagne van de overheid met de slogan: Praat vandaag over morgen. “En dat is precies de issue”, vult Van Gurp aan. “Met elkaar in gesprek gaan. Maar hoe pak je dat aan? Daarom hebben we gesprekskaartjes ontwikkeld. Op deze kaartjes staan prikkelende vragen en standpunten met betrekking tot toekomstbestendig leven, waarover je met elkaar van gedachten kunt wisselen. Als groep, maar ook individueel. Als onderdeel van de campagne zijn we ook zelf op pad gegaan. We spraken met inwoners en dorpsraden en woonden bijeenkomsten bij. Ook tijdens deze ontmoetingen proberen we iedereen ervan bewust te maken om over de toekomst na te denken. Wat kan ik zelf nog? Waarbij heb ik straks hulp nodig? Kan ik in mijn huis blijven? Welke hulpmiddelen zijn er dan? Waar kan ik naar toe als het thuis niet meer gaat?”

Expositie

Er zijn heel veel handige middelen en praktische oplossingen, die het leven makkelijker kunnen maken, vertelt Van Gurp. “Om een goed overzicht te krijgen van de beschikbare hulpmiddelen is de expositie ‘Slim langer thuis’ gelanceerd. Deze bestaat uit informatiepanelen die een overzicht bieden van praktische oplossingen voor in huis en ook waar de hulpmiddelen te verkrijgen zijn en welke organisaties hierbij kunnen helpen. De uitgestalde hulpmiddelen kan men bekijken en uitproberen. De expositie is nu te vinden op vier plekken op het eiland, maar is ook eenvoudig te verplaatsen naar andere locaties. We hebben er inmiddels al aardig wat reacties op gekregen, dus het heeft resultaat.”

Omkijken naar elkaar

“Naast het informeren van mensen is het ook belangrijk om te signaleren”, weet Van Gurp. “Tijdens bijeenkomsten bereik je veel mensen, maar het is juist ook heel belangrijk om de mensen te bereiken die daar niet naartoe komen. Die misschien eenzaam zijn. Hoe komen we achter hun voordeur? Daar kan aandacht voor elkaar als buurtgenoten een belangrijke rol in spelen. Daarom heeft De Goede Nieuwe Tijd is een signalenkaart samengesteld, ‘Omkieke naer mekaore’, wat een mooie aanleiding kan zijn voor een gesprek met iemand in je omgeving. Een ander project uit de campagne is ‘Het dorp van Morgen’, wat in Achthuizen als pilot loopt. Daar werken inwoners, verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties samen. Ze hebben daarbij aandacht voor zowel praktische als mentale zaken, die spelen in een dorp. Tijdens de pilot worden allerlei activiteiten op het gebied van wonen en welzijn getest en uitgeprobeerd om te kijken wat het beste werkt. Het is de bedoeling om dit na een jaar te evalueren en dan dit principe ook toe te passen in andere dorpen op Goeree-Overflakkee. Mits daar natuurlijk voldoende draagvlak voor is. Zo hopen we uiteindelijk te komen tot ‘Het Eiland van Morgen’.”

“Er is in het afgelopen jaar dus al veel gedaan”, concludeert Van Gurp. “Naast bovengenoemde initiatieven hebben de diverse betrokken organisaties ook zelf projecten opgezet op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Inmiddels is er ook belangstelling voor onze campagne vanuit andere gemeentes en is deze ook gelanceerd in de Hoeksche Waard en Voorne aan Zee. Het is immers niet alleen een zorg voor Goeree-Overflakkee, maar voor het hele land.”

Bron: special Zelf & Samen mei 2024, gemaakt door Eilanden-Nieuws in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?