Dorpsraad Achthuizen presenteert activiteitenaanbod D’8Huiskamer

Volop activiteiten in Achthuizen, het Dorp van Morgen.

In opdracht van het actieprogramma Toekomstbestendig Leven hebben 6 geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit een maatschappelijk onderzoeksproject gedaan naar het Dorp van Morgen. De concrete onderzoeksvraag was ‘Wat is er nodig om ouderen in het dorp van morgen op Goeree-Overflakkee langer vitaal te houden, zodat zij minder snel afhankelijk zijn van zorg.’

Om antwoord op deze vragen te krijgen deden ze literatuuronderzoek en veldwerk in Achthuizen, dat sinds januari 2023 het Dorp van Morgen is. Het resultaat is verwerkt in een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen. Naast adviezen op het gebied van voorzieningen, wonen, zorg en cohesie, is de belangrijkste aanbeveling van de studenten om het makkelijker te maken voor ouderen om elkaar te ontmoeten en hulp te vragen. Dit door een fysiek centraal punt te creëren waar hulpvraag en -aanbod bij elkaar gezocht kunnen worden.

D’8Huiskamer

De wens voor een ontmoetingsplaats in Achthuizen was er al. Het onderzoek van de studenten onderstreepte nog eens de nut en noodzaak ervan. Het fysieke centrale punt is inmiddels gerealiseerd in het zaaltje aan de Pastoor van Luenenstraat 20. Het is omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsruimte en op 21 juni officieel geopend waarbij het de naam D’8Huiskamer kreeg. Een ruimte voor ontmoeting en allerlei activiteiten voor jong en oud.

Start activiteiten D’8Huiskamer in Achthuizen

Het dorp van morgen zit niet stil. Samen met een actieve dorpsraad, vrijwilligers en de werkgroep dorp van morgen maken zij D’8Huiskamer onmisbaar. In de zomer is door een aantal vrijwilligers van de Dorpsraad hard doorgewerkt om vrijwilligers te werven voor de activiteiten, zijn de laatste klusjes gedaan en is er een activiteitenprogramma in elkaar gezet voor de periode september tot en met december 2023.

Jongeren zijn onze toekomst

Het dorp van morgen wil een fijne plek zijn om te wonen en te leven. In een gemeenschap waar je ertoe doet en waar je naar elkaar omkijkt. Omdat men in Achthuizen het contact met jongeren belangrijk vindt is er contact gezocht met de jongerenwerker van Stichting ZIJN en zullen er de komende maanden in het programma ook activiteiten voor de jeugd terug te vinden zijn.

Activiteitenaanbod D’8Huiskamer maand september

Naast een wekelijkse koffiemorgen en een uurtje ‘bewegen voor ouderen’ is er maandelijks een digi-spreekuur ingepland. In samenspraak met professionals die in Achthuizen werken, zal er maandelijks een themamiddag worden georganiseerd. De Dorpsraad heeft inmiddels ook toezeggingen van een aantal interessante sprekers die D’8Huiskamer komen bezoeken. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op de initiatievenpagina van het Dorp van Morgen.

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?