D’8Huiskamer in Achthuizen vol enthousiasme naar 2024

Activiteiten in december: van ouderen in beweging tot de jeugdsoos.

D’8Huiskamer is een initiatief van de Dorpsraad Achthuizen en wil in het Dorp van Morgen alle generaties betrekken om het dorp toekomstbestendig te maken. Sinds september 2023 worden er wekelijks diverse activiteiten georganiseerd in de speciaal ingerichte huiskamer.

Mooie activiteiten in december

Ouderen kwamen ook in december weer in beweging. Niet alleen door het maken van kerststukjes tijdens de koffiemorgen, maar ook met de wekelijkse bijeenkomst ‘Meer bewegen voor ouderen’. Deze drukbezochte bijeenkomsten staan onder de bezielende leiding van Catharina de Wit van Stichting ZIJN. Het brengt ouderen op een verantwoorde manier in beweging waar flink lachen met elkaar ook bij hoort.

Woensdagmiddag 27 december is er muziek uit de jaren 80, gedraaid door DJ Erik. Dit was een gezellige middag met veel herinneringen aan Radiopiraat de Vrije Vogel.

Inmiddels wordt er met de jeugdwerkers van Stichting ZIJN samengewerkt en zal er elke laatste vrijdagavond een jeugdsoos, genaamd 8’JAC worden georganiseerd. Ook is er een actie gestart om de Keet bij de ijsbaan te behouden. Vrijwilligers zijn langs de deur gegaan om het donateurschap voor de ijsbaan op te halen en bewoners warm te maken voor hulp bij het opknappen van de Keet. De eerste sponsors hebben zich al gemeld.

Vrijwilligers in het zonnetje

Door elkaar te ontmoeten in het dorp van morgen komt verbinding met elkaar tot stand; tussen inwoners onderling en tussen inwoners en zorgprofessionals. In een korte tijd is D’8Huiskamer als ontmoetingsplek uitgegroeid tot een ‘thuis’ voor jong en oud. Dagelijks zetten tal van vrijwilligers uit het dorp zich hier voor in. Een bijzondere prestatie, die niet onopgemerkt blijft. Verschillende vrijwilligers zijn daarom in het zonnetje gezet.

Programma D’8Huiskamer voor januari

We kijken dankbaar en met plezier op wat we het afgelopen jaar met elkaar bereikt hebben en jong en oud kunnen bieden. 2024 gaan we vol enthousiasme verder meteen mooi activiteitenaanbod.  

Reptielenmiddag 6 januari

Altijd al eens een slang in de ogen willen kijken? In de kerstvakantie is er op zaterdagmiddag 6 januari een reptielenmiddagvoor jong en oud. Er is iemand aanwezig die er alles over kan vertellen, aanmeldenis niet nodig en de toegang is gratis.

Trefpunt Bijeenkomst 9 januari‍

Op dinsdagavond 9 januari is er een Alzheimer Trefpunt bijeenkomst. Zorgprofessionals geven informatie over virtuele thuiszorg: digitale hulpmiddelen waardoor je meer eigen regie en vrijheid behoudt. Ergotherapeut Ellen van Rossum zal diverse hulpmiddelen demonstreren die handig zijn als dagelijkse handelingen als eten en drinken niet meer vanzelf gaan. Iedereen is welkom, zeker ook mensen die zelf of als mantelzorger te maken hebben met dementie.

De themadagen zijn opgenomen in het programma voor de maand januari. Kijk voor de juiste aanvangstijd in het activiteitenprogramma en kom ook eens langs in D’8Huiskamer in Achthuizen, waar inwoners, vrijwilligers en professionals samen werken aan het Dorp van Morgen.

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?