D’8Huiskamer in Achthuizen succesvol gestart

Update activiteiten september en een vooruitblik naar oktober

Vorigemaand lanceerde de dorpsraad van Achthuizen in de D’8Huiskamer, eenontmoetingsplaats voor jong en oud, de eerste activiteiten. De opkomst wasmeteen hoog, een teken dat het activiteitenprogramma aanspreekt en de huiskamerinvulling geeft aan de behoefte van inwoners. D’8huiskamer is een initiatiefvan de dorpsraad Achthuizen om de (ver)binding onder de inwoners van Achthuizente stimuleren.

Activiteiten voor ouderen

Bij ouderen spraken vooral de koffieochtend en het bewegen voor ouderen aan. Deze activiteiten waren drukbezocht. Eén van de deelnemers gaf aan dat de combinatie van bewegen én de gezelligheid en ontmoeting met anderen motiveren om te komen. De goede ervaring van de eerste Beweegbijeenkomst zorgde ervoor dat bij de tweede bijeenkomst meteen vijf extra deelnemers meededen. Mond-tot-mond reclame werkt!

Ook de koffiemorgen was een gezellige bijeenkomst. Tijdens deze ochtend sloot ook een wijkverpleegkundige aan: ” Ik vind het leuk om te horen wat de huiskamer betekent voor inwoners en wat er speelt in het dorp. Daarnaast is het voor inwoners ook fijn om een gezicht en een naam te weten bij een organisatie. Verbinding is belangrijk.”

Digispreekuur

Digitaalvaardig zijn helpt bij langer zelfstandig leven. Tijdens het maandelijkse digispreekuur staan vrijwilligers klaar om vragen over gebruik van computer, tablet of andere digitale apparaten te beantwoorden.

Ook voor de jeugd

Ook aan de jeugd wordt gedacht. Dorpsraad Achthuizen wil juist alle generaties betrekken om het dorp toekomstbestendig te maken. Eind september staan pannenkoeken bakken voor basisschoolleerlingen groep 7-8 en een eerste activiteitenavond voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar op de planning.

Dat de jeugd in het dorp betrokken is, bewijst dorpsgenoot Mark van Rinsum. Hij maakte een prachtig publicatiebord speciaal voor D’8Huiskamer, zodat dorpsgenoten die geen facebook hebben ook op de hoogte kunnen blijven van het programma van D’8Huiskamer en andere belangrijke informatie uit het dorp.  Jacqueline Lavooy van de Dorpsraad Achthuizen mocht het bord in ontvangst nemen. Op het bord hangt uiteraard al de poster voor de jeugdactiviteiten en het Dorpsfeest.

Programma d’8Huiskamer voor oktober

Naast de maandelijks terugkerende activiteiten staat er in oktober ook een themaochtend Verbinding maken op het programma. Tim Jochems vertelt over verbinding in Achthuizen door de jaren heen. Eind oktober staat er een KLEP koffiemorgen gepland. KLEP staat voor Kijken, Leren En Proberen van slimme hulpmiddelen om langer en zelfstandiger thuis te kunnen blijven wonen. Na een succesvolle editie voor professionals komt er op 26 oktober een speciale editie voor inwoners en mantelzorgers uit Achthuizen waar zij meer informatie krijgen over slimme hulpmiddelen voor in huis. Ze kunnen onder het genot van een kopje koffie en een lekker broodje hulpmiddelen bekijken, ervan leren en uitproberen. Veel mooie ontwikkelingen dus in het Dorp van Morgen, waar inwoners en professionals samen werken aan de zorg van morgen.

‘Het dorp van morgen’ is een initiatief vanuit De Goede Nieuwe Tijd, een platform voor het delen van initiatieven, verhalen en ervaringen. Door vooruit te denken, te plannen én actie te ondernemen worden de inwoners van Goeree-Overflakkee voorbereid op de toekomst. Zo creëren we samen De Goede Nieuwe Tijd. Kijk voor meer informatie op www.degoedenieuwetijd.nl.

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?