D’8Huiskamer in Achthuizen is klaar voor de decembermaand

D’8Huiskamer verbindt generaties met diverse activiteiten. In november bood het Sinterklaas een warme slaapplek, gevolgd door feest in het dorp.

D’8Huiskamer is een initiatief van de Dorpsraad Achthuizen en wil in het dorp van morgen alle generaties betrekken om het dorp toekomstbestendig temaken. Sinds september 2023 worden er wekelijks diverse activiteiten georganiseerd in de speciaal ingerichte huiskamer.

Activiteiten voor de jeugd

8’JACis de nieuwe naam voor de jeugdsoos. Eind november is deze georganiseerd in samenwerking met jeugdwerk van Stichting ZIJN. Door het slechte weer op die avond, zocht de jeugd de warmte van D’8Huiskamer op en werden er binnen diverse spelletjes gedaan.

De huiskamer bleek óók een ideale slaapplek voor Sinterklaas. Toen hij zaterdag 25 november Achthuizen bezocht wachtten de kinderen hem op bij de kerk. De pieten kwamen daar vertellen dat Sinterklaas nog lag te slapen in D’8Huiskamer, dus gingen ze in optocht hem halen. Daarna trok het gezelschap naar het Buurthuus waar de festiviteiten verder plaatsvonden en iedereen een hele gezellige middag heeft beleefd.

Verbinding centraal

Door elkaar te ontmoeten in het dorp van morgen komt verbinding met elkaar tot stand. Niet alleen tussen inwoners onderling, ook tussen inwoners en zorgprofessionals. Zozijn er regelmatig paramedici, welzijnsadviseurs en contactfunctionarissen vande gemeente te vinden in D’8Huiskamer. Zij schuiven aan bij verschillende activiteiten om (zorg)vragen te beantwoorden.  

Programma D’8Huiskamer voor december

Vanaf december is de spelletjesmiddag een nieuwe activiteit. Jong en oud zijn elke eerste vrijdag van de maand welkom in de huiskamer. Aanmelden is niet nodig. Tijdens de koffiemorgen van 14december kunnen er kerststukjes gemaakt worden. Op woensdagmiddag 27december wordt er muziek uit de jaren 80 gedraaid van Radiopiraat de VrijeVogel. Dit belooft een gezellige middag met veel herinneringen ophalen te worden.  

De themadagen zijn opgenomen in het programma voor de maand december. Kijk voor de juiste aanvangstijd in het activiteitenprogramma en kom ook eens langs bij D’8Huiskamer in Achthuizen, waar inwoners en professionals samen werken aan de zorg van morgen.

‘Het dorp van morgen’ is een initiatief vanuit DeGoede Nieuwe Tijd, een platform voor het delen van initiatieven, verhalen en ervaringen. Door vooruit te denken, te plannen én actie te ondernemen worden de inwoners van Goeree-Overflakkee voorbereid op de toekomst. Zo creëren we samen De Goede Nieuwe Tijd.

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?