Langer Actief Thuis

Het programma Langer Actief Thuis helpt inwoners om zo lang en zelfstandig mogelijk in de vertrouwde leefomgeving te blijven. Een teamprofessionals – wijkverpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut en het thuiszorgteam – kijkt wat nodig is om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Behoud van zelfstandigheid

Het programma Langer Actief Thuis is erop gericht om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig in de eigen woning of woonomgeving de dingen te blijven doen die voor de inwoner belangrijk zijn. We gaan uit van de mogelijkheden en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten. Een team professionals bepaalt samen met de inwoner de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige, ergotherapeut en het thuiszorgteam. Afhankelijk van de doelen worden ook de fysiotherapeut of andere behandelaren betrokken. De nadruk ligt op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen functioneren.

Het programma duurt maximaal 12 weken. Zijn er na het traject activiteiten die zelfstandig uitgevoerd kunnen worden? Dan wordt er gekeken welke zorg en/of ondersteuning nodig is. Dat kan professionele zorg zijn, maar ook ondersteuning door iemand uit het netwerk.

Aanmelden

Vanaf juli is een een pilot van het programma Langer Actief Thuis gestart in Achthuizen, ‘het dorp van morgen’, op Goeree-Overflakkee. Deelname aan het programma tijdens deze pilot is kosteloos.

Wil je je aanmelden of weten of je in aanmerking komt voor het programma Langer Actief Thuis? Neem dan vrijblijvend contact op met een medewerker van één van onderstaande organisaties:

Buurtzorg: 06 836 90 042
CuraMare: 0187 895 900
Careyn: 06 539 31 852
Ergotherapie Oostflakkee: 06 208 92 892

Je kunt bij hen terecht met je vragen, voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek of voor aanmelding.

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?