Dorp van Morgen

In het Dorp van Morgen werken de inwoners samen met verenigingen, kerken, de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties.

Over het Dorp van Morgen

Begin 2022 heeft vanuit het programma Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee een van de werkgroepen zich gericht op een ander zorg- en dienstenaanbod, waarbij zorg en welzijn toegankelijk blijven voor iedereen. Een periode van brainstormen en het opdoen van inspiratie volgde. De werkgroep concludeerde al snel dat het niet nodig is om een ander zorg- en dienstenaanbod te verzinnen, maar om vooral het bestaande anders te gaan doen. Zo is het Dorp van Morgen ontstaan.

Achthuizen

Samen met de dorpsraad, de werkgroep en in bijzijn van de lokale krant werd eind 2022 Achthuizen onthuld als dorp van morgen. De keuze is gevallen op Achthuizen omdat dit dorp de meeste ideeën presenteerde op de drie pijlers preventie, participatie, innovatie en omdat het actieve inwoners en een actieve dorpsraad heeft. Daarnaast is er sprake van sociale cohesie en is er al draagvlak aanwezig.

In het Dorp van Morgen werken inwoners, verenigingen, kerken, de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties met elkaar samen. Ze zorgen voor én met elkaar, waarbij aandacht is voor de praktische kant (wonen), maar ook de geestelijke en fysieke kant (zorg en welzijn). Denk aan een actief verenigingsleven en een levensloopbestendig woningaanbod. Burenhulp is vanzelfsprekend en als inzet van mantelzorg en (digitale) hulpmiddelen niet meer toereikend is, wordt professionele hulp ingeschakeld. Zo blijft het dorp een fijne plek om te wonen en te leven. In een gemeenschap waar je ertoe doet en waar je naar elkaar omkijkt.

In een klein dorp als Achthuizen met weinig voorzieningen is omzien naar elkaar immers erg belangrijk. Er worden allerlei ideeën bedacht om zowel jong als oud een mooie plek te kunnen bieden. Tijdens een pilot worden in Achthuizen een jaar lang allerlei activiteiten op het gebied van preventie, welzijn en zorg getest en uitgeprobeerd om te kijken wat het beste werkt. Het is de bedoeling om na dit jaar te evalueren en dan dit principe ook toe te passen in andere dorpen op Goeree-Overflakkee. Zo wil men uiteindelijk komen tot ‘Het Eiland van Morgen’.

Preventie, participatie, innovatie

Het Dorp van Morgen leunt op 3 pijlers, de zogeheten PPI: preventie, participatie en innovatie. Met deze pijlers gaat er gewerkt worden aan herstel van zelfredzaamheid, meer naar elkaar omkijken en het slimmer benutten van technologie. Van deze zaken is namelijk al bewezen dat het bijdraagt aan langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Activiteiten

Koffiemorgen

Donderdag 13 juni | 10.00 uur

Bewegen voor ouderen (stichting ZIJN)

Maandag 17 juni | 15.00 uur

Koffiemorgen

Donderdag 20 juni | 10.00 uur

Popkoor Roll-around

Vrijdag 21 juni | 14.00 uur

Bewegen voor ouderen (stichting ZIJN)

Maandag 24 juni | 15.00 uur

Koffiemorgen

Donderdag 27 juni | 10.00 uur

Jeugdsoos

Vrijdag 28 juni | 19.00 uur

De Huiskamer

Een belangrijk project in het Dorp van Morgen is ‘De Huiskamer’. Het zaaltje aan de Pastoor van Luenenstraat is omgetoverd tot een gezellige ruimte en op 21 juni officeel geopend.  Het zaaltje draagt nu de naam “D'8huiskamer” en is een ruimte voor ontmoeting en allerlei activiteiten voor jong en oud. Maar niet minder om met elkaar na te denken over de toekomst. Hoe kunnen we zo lang mogelijk actief thuis blijven wonen en wat is daar dan voor nodig. Op het activiteitenprogramma staan bijvoorbeeld koffie-ochtenden voor inwoners en bijeenkomsten met professionals die kennis delen met elkaar en de inwoners. Dankzij betrokken inwoners, veel vrijwilligers, de gemeente, woningcorporatie Oost West Wonen en sponsors is deze huiskamer gerealiseerd.

Langer Actief Thuis

Het programma Langer Actief Thuis helpt inwoners om zo lang en zelfstandig mogelijk in de vertrouwde leefomgeving te blijven. Een team professionals – wijkverpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut en het thuiszorgteam – kijkt wat nodig is om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.Vanaf juli loopt de pilot van het programma Langer Actief Thuis in Achthuizen, ‘het dorp van morgen’, op Goeree-Overflakkee. Deelname aan het programma tijdens deze pilot is kosteloos.

De kracht van samenwerking:

Bijdragen aan ons initiatief?